Dnes je Svetový deň chronickej myelocytovej leukémie


Každý rok 22. septembra si pripomíname Svetový deň chronickej myelocytovej leukémie. Nie je to náhodne zvolený dátum, má svoju symboliku.

Zdroj: shutterstock.com

Cieľom svetového dňa je zvýšenie povedomia o tomto onkologickom ochorení. Prečo pripadol tento svetový deň práve na 22. septembra priblížil pre Rádio Vlna Maroš Havran, pacient a predseda pacientskej organizácie CML life:

"Symbolika spočíva v tom, že podstata ochorenia chronickej myelocytovej leukémie je taká, že v kostnej dreni dôjde k zmene genetického materiálu, teda kmeňovej bunky, čo spôsobí vznik abnormálneho chromozómu tzv. Philadelphia chromozómu. Vymenia sa časti medzi 9 a 22 chromozómom, preto 22.9. je tento deň."

Aj na Slovensku sa od roku 2011 organizuje podujatie s názvom "Daj košom leukémii":

"My sme posledné roky organizovali také podujatie na tento deň, ktoré sa volalo "Daj košom leukémii". Obrazne sme hádzali na basketbalový kôš a boli popritom rôzne informačné podujatia. Vzhľadom na situáciu s koronakrízou sme sa rozhodli, že tento rok to urobíme virtuálnym spôsobom."

Chronická myelocytová leukémia je onkologické ochorenie. Postihuje ľudí v produktívnom veku. Ešte pred takmer 20-timi rokmi bola CML nevyliečiteľným ochorením.

Dnes, vďaka modernej inovatívnej liečbe založenej na molekulárne cielenej terapii môžu pacienti žiť dlhé roky plnohodnotný život so svojimi rodinami. Maroš Havran doplnil:

"Je to rakovina krvi. Pri neliečení tejto rakoviny je v tomto prípade stredná doba dožitia 5 rokov, čiže je to smrteľná choroba. Našťastie, toto je jeden z mála typov onkologického ochorenia, kde už viac ako 10 rokov existuje účinná molekulovo cielená liečba. Tu nastal obrovský prevrat v rámci výskumu onkologického ochorenia. Našiel sa reálne liek, ktorý, nemôžeme na 100% povedať, že vylieči tých pacientov, ale im zásadným spôsobom mení ich život."

Pre pacientov s CML je veľmi dôležité, aby cítili podporu nielen svojej rodiny, ale aj širokého okolia a verejnosti.

Zdroj: Rádio Vlna