Na hraniciach s Českom sa začali policajné kontroly


Pôjde o náhodné kontroly osobných motorových vozidiel, autobusovej a vlakovej dopravy na hraniciach alebo v blízkosti hraníc s Českou republikou.

Zdroj: shutterstock.com

Cieľom kontrol bude splnenie registračnej povinnosti, ktorá vychádza z aktuálneho opatrenia.

O povinnostiach osôb, ktoré prídu na Slovensko povedala viac Barbara Túrosová, riaditeľka tlačového odboru kancelárie ministra vnútra:

"Osoby, ktoré vstúpia na územie Slovenskej republiky sú povinné ísť do izolácie v domácom prostredí do doby obdržania negatívneho výsledku PCR testu na ochorenie COVID-19. Týmto osobám sa súčasne nariaďuje, aby sa najneskôr bezprostredne pri vstupe do Slovenskej republiky registrovali na webe corona.gov.sk."

Takéto osoby sa môžu preukázať aj negatívnym testom:

"Alternatívou pri vstupe na územie Slovenskej republiky je, aby sa osoby preukázali negatívnym výsledkom PCR testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 72 hodín."

Policajný zbor bude na hraniciach alebo v blízkosti hraníc s Českou republikou zároveň dohliadať na bezpečnosť a plynulosť prejazdu vozidiel hranicami. Túrosová dodala, čo hrozí v prípade nerešpektovania povinností:

"Nerešpektovanie povinností je priestupkom na úseku verejného zdravotníctva, za ktorý príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva uloží pokutu vo výške do 1659€. V blokovom konaní môžu aj orgány policajného zboru a obecnej polície uložiť páchateľovi priestupku pokutu vo výške do 1000€."

Zdroj: Rádio Vlna