Aké lieky podávajú pacientom s covidom v našich nemocniciach? Ako je to s ich účinnosťou a bezpečnosťou?


Na Slovensku sa pacientom s ochorením COVID-19 podávajú lieky s účinnou látkou remdezivir a dexametazón. Spravodajský tím Rádia Vlna zisťoval, ako je to s bezpečnosťou týchto liekov.

Zdroj: shutterstock.com

Remdezivir sa mal testovať v niektorých krajinách už pri liečbe eboly.

Hovorkyňa Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv Magdaléna Jurkemiková pre Rádio Vlna potvrdila, že liek s účinnou látkou remdezivir u nás pred pandémiou nebol dostupný. Najskôr sa u nás používal ako neregistrovaný liek pre pacientov s COVID-19.
Povoľovalo to ministerstvo zdravotníctva. Neskôr došlo k jeho podmienečnej registrácii Európskou liekovou agentúrou:

"Podmienečná registrácia znamená, že v čase vydania registračného rozhodnutia žiadateľ nebol schopný predložiť dôkazy o účinnosti a bezpečnosti lieku v takom rozsahu ako sa u liekov vyžaduje. Ale zároveň prínosy lieky prevažujú nad rizikami spojenými s neúplnými údajmi. Držiteľ rozhodnutia o podmienečnej registrácii je následne povinný dodať doplňujúce údaje v stanovených lehotách."

Hovorkyňa ústavu pre kontrolu liečiv k remdeziviru ďalej uviedla:

"Preukázateľný benefit lieku sa ukázal pri pacientoch vo vážnom stave, ktorí si vyžadujú podpornú liečbu kyslíkom. U pacientov s ľahkým či miernym priebehom ochorenia benefit lieku doteraz nebol preukázaný. Takisto sa zatiaľ nepreukázal jeho benefit u pacientov, ktorí už boli napojení na umelú ventiláciu."

Aj tieto lieky majú nežiadúce účinky a dôkazy o účinnosti a bezpečnosti týchto liekov zatiaľ nie sú podrobne zmapované:

"Medzi nežiaduce účinky lieku patrí zvýšená hladina pečeňových enzýmov nazývaných transaminázy, bolesť hlavy, nevoľnosť, vyrážky, alergické reakcie spojené s podávaním infúzie atď.."

Podľa ústavu však prínosy prevažujú.

Liek sa podáva vnútrožilovo a jeho použitie je obmedzené na pacientov v zdravotníckych zariadeniach. Pred použitím lieku aj počas liečby je potrebné vykonať testy funkcií pečene a obličiek pacientov.

Distribúciu týchto liekov pre pacientov s COVID-19 koordinuje ministerstvo zdravotníctva. To pre Rádio Vlna potvrdilo, že na Slovensku je aktuálne dostatok liekov s účinnou látkou remdezivir.

Pri liečbe pacientov s COVID-19 sa však používa aj liečivo dexametazón.
Magdaléna Jurkemiková pre Rádio Vlna uviedla:

"Liečivo dexametazón sa nachádza vo viacerých liekoch a viacerých liekových formách registrovaných na Slovensku, ktoré však majú inú indikáciu ako COVID-19. Toto liečivo má silný protizápalový účinok a používa sa pri závažných orgánových poškodeniach, autoimunitných ochoreniach, po ťažkých zraneniach a pod.."

Prínosy liečby sa zatiaľ podľa odborných štúdií preukázali najmä u pacientov, ktorých stav si vyžadoval umelú pľúcnu ventiláciu.

K nežiaducim účinkom dexametazónu hovorkyňa uviedla:

"Keďže lieky s obsahom dexametazónu sa dlhodobo používajú, ich nežiaduce účinky sú známe a sú súčasťou dokumentácie k lieku. Patrí medzi ne napr. anémia, neutropénia a iné."

Lieky s obsahom dexametazónu sa na Slovensku v súvislosti s Covid-19 aktuálne podávajú na povolenie ministerstva zdravotníctva. Je však možné, že liek bude registrovaný aj na liečbu Covid-19, keďže Európska lieková agentúra už prijala žiadosť o registráciu.

Štátny ústav pre kontrolu liečiv zároveň zdôraznil, že obidva lieky, teda tie s účinnou látkou dexametazón, aj remdezivir, sa podávajú výlučne pacientom v zdravotníckych zariadeniach.

Distribúciu týchto liekov pre pacientov s COVID-19 koordinuje ministerstvo zdravotníctva.

Zdroj: Rádio Vlna