Čo robiť pri strete s medveďom?


Spravodajský tím Rádia Vlna kontaktoval Štátnu ochranu prírody Slovenskej republiky.

Zdroj: shutterstock.com

Ako predísť stretnutiu s medveďom?

Zásadou je, že musíme robiť všetko preto, aby nás medveď zaregistroval z dostatočnej vzdialenosti, Manažérka pre komunikáciu Štátnej ochrany prírody Slovenskej republiky Anna Weissová pre Rádio Vlna uviedla:

"Dôležité je dať o sebe vedieť hlasitejším akustickým prejavom, vyhýbať sa hustým porastom. Tieto zásady znižujú riziko prekvapenia a blízkeho stretu. Netreba zabudnúť aj na voľne pusteného psa, ktorý dokáže medveďa zacítiť, vyrušiť a priviesť späť k pánovi. Aj z tohto dôvodu by mal byť pes v prírode na vôdzke."

Čo treba robiť, ak sa už s medveďom stretneme?

Vo väčšine prípadov ide o stretnutie medzi človekom a medveďom na väčšiu vzdialenosť. Vtedy miesto stačí pomaly opustiť v smere, odkiaľ človek prišiel. Problém je, ak medveďa prekvapíme na krátku vzdialenosť. Anna Weissová dodala:

"V takomto prípade, i keď to znie až nemožne, je potrebné zachovať pokoj. Ak by ste sa do podobnej situácie náhodou dostali a medveď na vás zaútočí, odporúčame pasivitu, ochranu hlavy a krku. Aktívna obrana môže v takýchto prípadoch viesť k vážnejším poraneniam a dlhšiemu trvaniu útoku."

Aj preto odporúča nosiť so sebou takzvaný medvedí sprej, ktorý dokáže útok medveďa odvrátiť. K medveďovi by sme sa nemali nikdy približovať. Taktiež pred ním nemáme nikdy utekať - mohlo by ho to vyprovokovať k prenasledovaniu.

Ak k stretu s medveďom dôjde, Anna Weissová uviedla, ako postupovať pri nahlásení udalosti:

"V prípade, že dôjde k fyzickému stretu s medveďom, po ošetrení lekárom je potrebné písomne udalosť nahlásiť príslušnému orgánu ochrany prírody, teda okresnému úradu, odboru starostlivosti o životné prostredie. Zároveň je potrebné kontaktovať príslušnú správu Štátnej ochrany prírody SR alebo zásahový tím pre medveďa hnedého, ktorý prípad prešetrí."

Poškodená osoba má nárok na vyplatenie náhrady škody spôsobenej na zdraví.

Zdroj: Rádio Vlna