Aké majú ženy na Slovensku skúsenosti s pôrodom v nemocniciach?


Práva žien počas pôrodov nie sú vždy dodržiavané. Verejná ochrankyňa práv preto spúšťa prieskum dodržiavania práv počas poskytovania pôrodníckej starostlivosti.

Zdroj: shutterstock.com

Na nedodržiavanie týchto práv upozornili viaceré medzinárodné organizácie, aj samotné občianky. Pôjde o mapovaciu štúdiu a vyplnenie anonymného formulára. Michaela Pavelková z odboru komunikácie Kancelárie verejného ochrancu práv
pre Rádio Vlna uviedla:

"Link na dotazník je k dispozícii na profiloch verejnej ochrankyne práv na sociálnych sieťach a na webe. Dôvodom začatia prieskumu sú na jednej strane výskumy mimovládnych organizácií a medzinárodných organizácií, ktoré naznačujú, že v tejto oblasti u nás môže dochádzať k porušovaniu práv žien."

Na čo všetko sa bude ombudsmanka v prieskume zameriavať:

"Napríklad na vykonávanie rutinného nástrihu hrádze, šitie po pôrode bez anestézie, zabezpečovanie informovaného súhlasu a práva na súkromie či mechanizmus monitorovania a systém sankcionovania porušovania práv žien počas pôrodu."

Verejná ochrankyňa práv Mária Patakyová uviedla, že pôrodníctvo nesmie byť tabu. Týka sa nás všetkých, aj preto je dôležité o tejto téme otvorene hovoriť a snažiť sa o zmenu. Dodala, že nedodržiavanie práv počas pôrodov je celosvetový problém, na ktorý upozorňujú aj Rada Európy či Organizácia Spojených národov.

Michaela Pavelková z Kancelárie verejného ochrancu práv doplnila, čo bude nasledovať po získaní informácií z prieskumu:

"Po ukončení prieskumu sa verejná ochrankyňa práv so svojimi zisteniami obráti na zodpovedné orgány a v prípade porušovania práv im poskytne svoje odporúčania na odstránenie nedostatkov a bude žiadať o nápravu."

Formulár je dostupný na stránke Verejného ochrancu práv https://www.vop.gov.sk/
Jeho vyplnenie trvá približne 10 minút.

Zdroj: Rádio Vlna