Bežný študentský život poznačili obmedzenia. Čo čaká vysokoškolákov v zimnom semestri?


Vysokoškolákom sa onedlho začína nový akademický rok. Otvorenie nového zimného semestra je poznačené aktuálnou situáciou s covidom.

Zdroj: shutterstock.com

Študenti a študentky našej najväčšej a najstaršej univerzity, Univerzity Komenského v Bratislave sa vrátia späť k plneniu akademických povinností už o necelé dva týždne. Lekárske fakulty začínajú výučbu už budúci týždeň.

Univerzita Komenského pozorne sleduje epidemiologickú situáciu a je pripravená počas semestra flexibilne reagovať s cieľom chrániť zdravie svojich študentiek a študentov, ale aj zamestnankýň a zamestnancov a ich blízkych.

Viac o opatreniach, ktoré univerzita podnikla, povedala pre Rádio Vlna Martina Mášiková, z oddelenia pre vonkajšie vzťahy:

"Rektor Univerzity Komenského zriadil dva krízové štáby, ktoré vyhodnocujú situáciu a pripravujú opatrenia pre celú univerzitu. Čo sa týka výučby, existujú značné rozdiely v príprave študentov trénerstva, filozofie, farmácie či práva. Fakulty môžu v súlade so zákonom o vysokých školách všetky vzdelávacie činnosti, ktorých povaha to umožňuje, uskutočňovať dištančnou metódou alebo kombinovanou metódou. Niektoré fakulty prešli kompletne na online výučbu, iné sa budú snažiť viesť prezenčné prednášky pre študentov prvých ročníkov."

Vo všetkých vnútorných priestoroch, vrátane internátov, je povinné nosenie ochranných rúšok, dezinfekcia rúk pri vstupe do budov a dodržiavanie rozostupov najmenej 2 metre:

"Zároveň, pri prezenčných prednáškach odporúčame zníženie počtu študentov v skupine, intenzívne vetranie a dlhšie prestávky medzi jednotlivými prednáškami. Do všetkých priestorov sme umiestnili infografiky s detailnými pokynmi."

Aktuálna situácia poznačí aj bežný život študentov na internátoch

Na čo sa musia na internátoch študenti pripraviť, uviedla Martina Mášiková:

"Na internátoch platia sprísnené opatrenia. Pobyt v spoločných priestoroch je možný len s rúškom, ktoré zakrýva ústa a nos. Návštevy ubytovaných počas zimného semestra povolené nebudú a kapacita pre stravníkov v jedálňach v správe univerzity je obmedzená v súlade s odporúčaniami Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. Špeciálne upozorňujeme študentov na potrebu používať rúška vo výťahoch, čo sú rizikové miesta. V prípade, ak sa študentovi potvrdí pozitívny test na ochorenie COVID-19 mu podľa dostupných možností poskytneme ubytovanie v izolačnej izbe a všetci spolubývajúci sa budú musieť na nevyhnutnú dobu izolovať v izbe alebo ubytovacej bunke."

Niektorí študenti z dôvodu online výučby zvažujú ukončenie zmluvy o ubytovaní.
Univerzita zároveň upozorňuje, že situácia sa počas roka môže meniť, a v prípade zlepšenia situácie sa rozsah prezenčnej výučby rozšíri, v prípade zhoršenia situácie bude naopak viac online výučby. Vyzývajú preto študentov, aby sledovali aktuálne informácie.

Zdroj: Rádio Vlna