Ako je na Slovensku nastavená kvalita vzdelávania učiteľov ?


Náš spravodajský tím zisťoval viac informácií.

Zdroj: shutterstock.com

Soňa Puterková zo Slovenskej komory učiteľov pre Rádio Vlna povedala:

"Kvalita vzdelávania učiteľov nebola nastavená dobre ani v minulosti a účinnosťou nového zákona došlo len k čiastočným zmenám. Najväčší problém však je, že už takmer rok sa učitelia nemôžu vzdelávať akreditovanom systéme, vymedzenom zákonom o pedagógoch, pretože neexistujú programy vzdelávania."

Dodala, že sa môžu individuálne vo svojom voľnom čase zúčastňovať na dobrovoľných kurzoch, čo aj mnohí, najmä počas obdobia prerušenej prevádzky škôl alebo teraz cez prázdniny, v čase dovoleniek, robia. Štát im nijako nepomáha, naopak, prijatím nového zákona sa veci na dlhú dobu zabrzdili.

Slovenská komora učiteľov riešenie vidí na strane ministerstva školstva, ktoré malo konať už dávno.
Soňa Puterková uviedla:

"Zákon nebol dobre pripravený, vykonávacie predpisy boli prijímané neskoro, komisia, ktorá odporúča akreditácie organizácií poskytujúcich vzdelávanie, dlho nebola vytvorená. Jej personálne obsadenie je v režime utajenia, nevieme, ktoré neziskové organizácie v nej participujú, neprebehlo transparentné výberové konanie zo strany ministerstva, a preto je otázne, či bude pracovať dostatočne zodpovedne a profesionálne."

Podľa komory ministerstvo školstva nereaguje.

My sme oslovili Michaelu Domorák Barnovú z odboru komunikácie ministerstva školstva. Pre Rádio Vlna povedala:

"Ambíciou ministerstva školstva je prepracovať štatút Komisie pre profesijný rozvoj a následne vymenovať nových členov komisie. Ministerstvo školstva pod vedením Branislava Gröhlinga pracuje na riešeniach, ktorých cieľom je zlepšenie celkovej situácie a podmienok pre učiteľov v zmysle programového vyhlásenia vlády."

Zároveň doplnila, že rezort pracuje na zlepšení finančného zabezpečenia učiteľov, na vytvorení motivačnej zložky platu, na zlepšení materiálnych podmienok škôl:

"Od septembra 2020 môžu na školy nastúpiť podporné tímy, ktorých členovia pomôžu pedagógom pri výučbe, pričom na úväzky členov tímov – asistentov, špeciálnych pedagógov či psychológov pôjde 82 miliónov eur."

Zdroj: Rádio Vlna