Dohoda na rozpočte Únie oslabila podporu vedy a výskumu. Aký to bude mať vplyv na slovenskú vedu?


Dohoda európskych lídrov na viacročnom rozpočte Únie oslabila podporu vedy a výskumu. Zisťovali sme, aký to bude mať vplyv na slovenskú vedu.

Zdroj: shutterstock.com

Z dohody pre európsky rozpočet vyplýva nižšia finančná pomoc. Pre Rádio Vlna situáciu bližšie opísala hovorkyňa Slovenskej akadémie vied - Monika Tináková:

"Financie v dostatočnom množstve na vedu a výskum do budúcnosti nutne potrebujeme. A my sme pripravení ich aj za pomoci Európskej únie čerpať. Predseda Slovenskej akadémie vied je hlboko presvedčený, že keď sa chce Slovensko posunúť dopredu v zmysle svojej kvality života, tak je nevyhnutné viac podporovať vedu."

Pod kvalitou života sa pritom myslí nielen ekonomická úroveň obyvateľstva,ale aj kultúrna a vzdelanostná. Hovorkyňa akadémie zároveň upozornila:

"Na Slovensku bude ale kľúčové, aby do budúcna boli vytvorené pravidlá, ktoré sú jednoduché, transparentné a počas procesu sa nemenia. Komplikované pravidlá, ktoré sme tu mali, mali zabrániť korupcii a zneužívaniu štrukturálnych fondov. Ukázalo sa práve, že zabezpečili pomalé alebo nedostatočné čerpanie. Ale korupcii a netransparentnému čerpaniu fondov nezabránili."

Aby sa peniaze z Bruselu využili tam, kde sú potrebné, musí mať Slovensko v prvom rade jasnú víziu.

Z pohľadu šéfa akadémie vied Pavla Šajgalíka je dôležité, aby mali vedecké tímy dostatočnú podporu. A vďaka tomu boli aj viac konkurencieschopné na európskom výskumnom trhu.

A dôležité je aj prepájanie akademického a súkromného sektora:

"Pretože akademický sektor potrebuje poznať problémy súkromného sektora. Súkromný sektor musí byť hlbšie vnorený do toho, čo sú problémy akademického sektora. A na to je nevyhnutné vytvoriť štátom podporovanú schému. Z takejto úzkej spolupráce týchto dvoch sektorov sa možno tiež vyšpecifikujú ďalšie priority."

Zdroj: Rádio Vlna