Pre africký mor ošípaných úrady pristupujú k ráznym opatreniam!


Momentálne je situácia vážna a ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka chce pristúpiť k ráznym opatreniam.

Zdroj: shutterstock.com

Ohrozené sú desiatky tisíc ošípaných.

Ústredný riaditeľ Štátnej veterinárnej a potravinovej správy Jozef Bíreš spája zhoršenú situáciu Slovenska s AMO s vývojom v okolitých krajinách:

"Slovensko je krajina najviac ohrozená z východu - Ukrajina, zo severu - Poľsko, tam neskutočne rýchlo postupuje africký mor k našim hraniciam, hlavne k nemeckým a českým, a z juhu je to Maďarsko. Momentálne je Maďarsko pre nás veľmi problémové."

Aktuálne je na Slovensku postihnutých šesť okresov:

"Michalovce, Trebišov, Košice-mesto Košice-okolie, Rožňava, Rimavská Sobota. Pri Rimavskej Sobote už začína veľký problém, lebo máme priemyselné, komerčné chovy, kde koncentrácia ošípaných presahuje 20 000, to znamená, že tieto chovy sú vážne ohrozené."

Jozef Bíreš uviedol, ako plánujú zakročiť proti ďalšiemu šíreniu nákazy:

"Navyšujeme úradné kontroly na každom stupni chovu ošípaných, to znamená na farmách, pri presunoch zvierat, hlavne u tých tzv. d-čkových fariem u drobnochovateľov. A ďalej je to otázka, už spomínaná, narábanie s diviačou zverou, nielen zvýšený lov, ale hlavne vyšetrenia."

Za vážnu považuje situáciu aj šéf agrorezortu Ján Mičovský:

"Prosím v prvom rade poľovníkov, aby jednoznačne pristúpili k naplneniu plánu lovu, aj k jeho prekročeniu, ktoré je teda legislatívne umožnené, a aby naozaj bez váhania využili všetky svoje možnosti na to, aby dokázali, že sú tými správnymi regulatórmi stavov zveri v prírode."

Ak sa nezintenzívni lov, minister avizuje, že prvýkrát na území Slovenska štát nasadí do likvidácie vysokých počtov diviačej zveri aj ozbrojené zložky.

Hovorca rezortu pôdohospodárstva Daniel Hrežik pre Rádio Vlna uviedol opatrenia, ktoré sa prijali alebo ešte len prijmú:

"Opatrenia sú zamerané na zabránenie šírenia afrického moru ošípaných a na Slovensku prebieha veľmi intenzívny lov diviačej zveri. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR vydalo aj mimoriadne povolenie na lov, ktorým sa umožňuje loviť diviaky celoročne , a to bez obmedzenia ich veku alebo pohlavia. Aktuálne sme vo vybraných okresoch aj zdvojnásobili výšku odplaty za predloženie vzorky z ulovených alebo uhynutých diviakov."

Na rozširujúcu sa nákazu reaguje aj Slovenská poľnohospodárska potravinárska komora. Uviedla, že africký mor nesmie ohroziť profesionálne chovy ošípaných. Upozorňuje aj na fakt, že slovensko-maďarská hranica predstavuje v súčasnosti najväčší problém - migrujú cez ňu diviaky. Navrhuje kontrolovať malé domáce chovy ošípaných, aby 100-percentne dodržiavali veterinármi nariadené ochranné opatrenia.

Zdroj: Rádio Vlna/TASR