V susednom Česku sa stala séria nehôd na železniciach. Aká je situácia na Slovensku?


V susednom Česku sa v uplynulých týždňoch na železniciach stalo viacero tragických nehôd. Spravodajský tím Rádia Vlna zisťoval, aká je situácia na Slovensku.

Zdroj: shutterstock.com

Oslovili sme Železnice Slovenskej republiky. Ich hovorkyňa Ria Feik Achbergerová pre Rádio Vlna potvrdila,, že v súčasnosti spracovávajú Správu o stave bezpečnosti. Tá analyzuje situáciu na železniciach v prvom polroku 2020:

"V tomto období nemáme zaznamenané žiadne vzájomné zrážky vlakov. Evidujeme 9 prípadov nárazov vlaku, napr. do náhle vzniknutých prekážok najmä vplyvom nepriaznivých vplyvov počasia ako sú padnuté stromy. Takisto evidujeme nárazy vlakov do užívateľov železničných priecestí, kde v tomto období máme zaznamenaných 20 nehôd."

Pri každej zo železničných nehôd podľa spoločnosti zisťujú ich príčiny. A potom sa prijímajú opatrenia na to, aby sa predišlo takýmto nehodám. Hovorkyňa dodala, že majú aj vnútorné prevádzkové predpisy:

"Určujú zamestnancom v doprave ako výpravca, výhybkár, ale aj rušňovodič pravidlá práce pri jednotlivých situáciách, teda čo treba robiť, ak zariadenie funguje, ale aj ak je v poruche. Momentálne neplánujeme žiadne zmeny."

Darí sa takto predchádzať nešťastiam na železniciach?

V porovnaní s minulým polrokom, podľa vyjadrenia spoločnosti, nie je mimoriadnych udalostí na železniciach viac.

Ako vnímajú slovenskí železničiari sériu nehôd v susednej Českej republike?

Vyšetrovanie v Česku ešte nie je na konci. Hovorkyňa Železníc Slovenskej republiky dodala:

"K otázkam týkajúcich sa železničných nehôd v Česku v poslednom období sa bude dať odborne vyjadriť až po celom priebehu vyšetrovania, ktoré istotne českí kolegovia v súčasnej dobe realizujú."

Zdroj: Rádio Vlna