Zmeny v zákone o interrupciách sú nesystematické a nevyvážené, upozornilo stredisko pre ľudské práva


Predložené legislatívne zmeny zákona o interrupciách sú nesystematické a nevyvážené. Uviedlo to Slovenské národné stredisko pre ľudské práva (SNSĽP).

Zdroj: shutterstock.com

Národné stredisko pre ľudské práva tak reaguje na návrh zákona, ktorý parlament posunul do druhého čítania. Viac pre Rádio Vlna povedal Tomáš Földes, ktorý je dočasne poverený výkonom funkcie výkonného riaditeľa strediska:

"Zároveň upozorňujeme na to, že súčasný status quo je momentálne dostatočný. Nevyváženosť sa týka niekoľkých rovín. Tento návrh vstupuje nielen do zákona o umelom prerušení tehotenstva, ale aj do zákona o zdravotnej starostlivosti. Zasahuje do viacerých rovín. Avšak napriek zdanlivej komplexicite nie je systematický a vyvážený."

Problém vidí v príspevku na dieťa vo výške zhruba 3570 eur, v prípade, že sa dieťa narodí so zdravotným poškodením:

"Máme s tým problém ten, že konkrétne legislatívec sa nevenuje tým deťom, ktoré už aktuálne narodené sú, nevenuje sa tým zdravotne postihnutým deťom, ktoré možno potrebujú tú pomoc, práve pri nastavovaní ich rehabilitácie, pri dostupnosti zdravotnej starostlivosti a pri dostupnosti kompenzačných pomôcok a podobne."

Stredisko pre ľudské práva upozorňuje aj na riziko v súvislosti s tým, že návrh zákona vyžaduje dva nezávislé lekárske posudky z dvoch odlišných lekárskych zariadení,ak žena požiada o umelé prerušenie tehotenstva zo zdravotných dôvodov:

"No a týmto stavia do znevýhodnenej pozície tie ženy, ktoré nemajú dostatočný prístup k zdravotnej starostlivosti, či už z hľadiska geografického rozloženia alebo teda finančných záležitostí. Tam, kde musia dochádzať do dvoch rozličných zdravotníckych zariadení v rozsahu niekoľkých desiatok kilometrov."

Existuje podľa neho teda obava, že niektoré ženy nebudú stíhať podstúpiť tento zákrok v zákonom stanovenom čase.

Podľa Slovenského národného strediska pre ľudské práva návrh, ktorý je momentálne v Národnej rade, nereflektuje reálne potreby žien a nie je založený na spoločenskom dopyte, keďže na Slovensku za uplynulé roky počet interrupcií reálne klesá.
Tomáš Földes označil za poľutovaniahodné, že do popredia sa dostávajú nesystematické tvrdenia o potrebe ochrany tehotenstva, no chýbajú komplexné kroky na podporu materstva, ochranu práv žien, a návrh úplne zabúda na potrebu vhodných opatrení pre tie deti, ktoré sa už narodili. Stredisko pre ľudské práva preto poslancov Národnej rady vyzýva, aby si pred druhým čítaním v parlamente vypočuli odborné hlasy z oblasti práva, medicíny a sociológie.

Zdroj: Rádio Vlna/TASR