Cez Moravu k susedom


Nenáročná cyklotúra po oboch brehoch Moravy nás prevedie cisárskymi sídlami aj pamätníkmi Veľkej Moravy.

Naše cykloputovanie zahájime v Kopčanoch, kam sa pohodlne dopravíme vlakom z neďalekých Kútov.

Informačné panely v obci nás asi po 2 km spoľahlivo privedú k našej prvej zastávke, kostolíku sv. Margity Antiochijskej, jednému z najstarších zachovaných kostolov na Slovensku, ktorý sa radí medzi architektonické pamiatky veľkomoravskej architektúry. Novovybudovaným cyklochodníkom pokračujeme k rieke Morava, ktorú v roku 2019 preklenul nový most pre peších a cyklistov.

Prekonávajúc hranicu medzi Slovenskom a Českom smerujeme po cyklotrase 44 k významnému  archeologickému nálezisku na území niekdajšieho slovanského hradiska v neďalekých Mikulčiciach. Jeho prehliadku si môžeme spestriť aj výhľadom z 30 m vysokej rozhľadne, ktorá je súčasťou informačného centra. Sprevádzaní šumom lístia pod korunami stromov Cyrilo-metodskej cesty vedúcej z hradiska sa po 7 km ocitneme v Hodoníne, rodisku prvého československého prezidenta T. G. Masaryka.

Po prechádzke malebným centrom si môžeme oddýchnuť v zoologickej záhrade alebo aquaparku a v neďalekom prístave vyskúšať plavbu loďou prepravujúcou aj bicykle. Oddýchnutí a posilnení nasadáme na bicykel a cestným mostom prekračujeme hranicu späť na Slovensko. Necelých 4,5 km po žltej cyklotrase 8206 vedúcej po štátnej ceste nás privedie do mestečka Holíč, významného centra severného Záhoria, známeho najmä neskorobarokovým zámkom, svojho času reprezentačným letným sídlom c. k. rodiny Habsburgovcov, ktorého návštevu si nemôžeme nechať ujsť. Aj napriek tomu, že v súčasnosti prebieha rekonštrukcia zámku, časť jeho vnútorných priestorov je pre návštevníkov prístupná a funguje ako vysunutá expozícia Záhorského múzea v Skalici, umožňujúca návštevníkom obdivovať makety historických objektov mesta ako aj pôvodnú podobu zámku.

Pri našich cyklopotulkách Holíčom nevynecháme ani návštevu slovenského "Stonehenge", unikátneho komplexu monumentálnych opracovaných balvanov s prastarými rytinami neznámeho pôvodu nachádzajúcich sa za budovou historickej manufaktúry. Nabitý energiou z tohoto tajomného miesta sa znova oprieme do pedálov do nevysokého kopca nad mestom, ktorý ukrýva nevšednú pamiatku, kamenný veterný mlyn holandského typu z 19. storočia. Po rekonštrukcii je mlyn počas turistickej sezóny sprístupnený verejnosti po nahlásení v Turisticko - informačnom centre.

Obohatení výkladom aj výhľadom absolvujeme krátky zjazd späť do mesta, kde sa na kruhovom objazde pripojíme na modrú cyklotrasu 2205, po ktorej popod železnicu a pri Kopčianskom kanáli prejdeme až k rieke Morava, ktorá nás bude spolu s cyklotrasou 004 sprevádzať naspäť do Kopčian, kde po 40 km náš cyklovýlet zavŕšime.

Článok vznikol vďaka spolupráci so združením SCK Slovenský Cykloklub.

Zdroj: PR článok