Ďalšie prísne obmedzenia môžu byť pre podniky a firmy likvidačné, pripomínajú zamestnávatelia


Ak by došlo na Slovensku k ďalším prísnym obmedzeniam, firmy by to zrejme nezvládli. Upozornili na to najväčší slovenskí zamestnávatelia združení v Klube 500. 

Zdroj: shutterstock.com

Klub 500 tvrdí, že prípadné ďalšie reštrikcie by boli pre firmy doslova likvidačné. Vláda by tak mala pri zavádzaní opatrení postupovať citlivo. Aj preto, že súčasná pomoc od štátu je podľa firiem v dnešnej situácii nedostatočná.

Čo zamestnávatelia v súvislosti so štátnou pomocou kritizujú?

Hovoria najmä o tom, že aktuálna výška príspevkov nepokrýva ani len náklady na odvody a dane zamestnancov.

Klub 500 aj preto vyzýva vládu, aby pri prijímaní ďalších opatrení na zabránenie šírenia pandémie brala do úvahy situáciu, 
v akej sa podniky už raz ocitli, a aby urýchlene zvýšila podporu a predĺžila doby pomoci.

Zamestnávatelia zároveň pripomínajú, že obmedzenia prvej vlny pandémie dostali mnohé firmy na kolená a na finančnú podporu pre zamestnávateľov sa dlho čakalo.

Pre Rádio Vlna to potvrdil výkonný riaditeľ Klubu 500 Tibor Gregor:

"Podniky čerpali a v princípe k súčasnej dobe vyčerpali všetky svoje voľné zdroje na to, aby prežili. Vláda medzitým zaviedla systém podpory udržania pracovných miest. Tento systém podpory bol nejakým spôsobom nastavený, bol nastavený v takom opatrnom režime."

Štátna pomoc teda pomohla čiastočne.

Niektoré firmy, ku ktorým sa táto pomoc dostala, uvádzajú, že štátna pomoc zvrátila tie najhoršie ekonomické scenáre,
no dnes im už nestačí.

Pokračuje opäť Tibor Gregor:

"Tak sme presvedčení o tom, že štát by mal výrazným spôsobom navýšiť túto štátnu pomoc tak, aby podnikatelia boli motivovaní udržať pracovné miesta a aby neboli donútení prepúšťať pracovníkov."

V súčasnosti môže fungujúca firma, ktorej klesli tržby o 60 percent získať príspevok na zamestnanca vo výške maximálne 300 eur. Podľa Klubu 500 táto suma pokrýva necelých 20 % celkových osobných nákladov. Súčasná maximálna výška pomoci je pri poklese tržieb 540 € a maximálna výška príspevku pre firmy, ktoré museli zatvoriť svoje brány je vo výške 880 €.

Klub navrhuje zvýšiť kompenzáciu v oboch prípadoch na maximálne 1 100 eur na zamestnanca.

Zdroj: Rádio Vlna/TASR