Pandémia nového koronavírusu môže viesť k ďalšej finančnej kríze


Vyplýva to z najnovšej správy Európskej centrálnej banky (ECB). Práve koronakríza ešte viac zvýraznila slabé miesta finančného sektora eurozóny a zvýšila tak riziko ďalšej krízy, ktorej sme boli naposledy svedkami v roku 2008.

Európska centrálna banka upozorňuje, že dôsledky pandémie bude eurozóna cítiť omnoho dlhšie.

Niektoré krajiny budú mať zrejme problémy splácať svoje dlhy,
a to zvyšuje aj riziko ich odchodu z eurozóny.

K rizikám patria aj vysoko zadlžené firmy, ktoré nebudú schopné vyriešiť svoju situáciu, ale aj mimoriadne nízka ziskovosť bánk.

Celkový vládny dlh eurozóny by mohol prekročiť 100 % hrubého domáceho produktu (HDP). Dostal by sa tak výrazne nad úroveň dlhu z obdobia dlhovej krízy. V Taliansku by sa mohol priblížiť k 160 % HDP, pričom trhy postupne zvyšujú stávky na odchod krajiny z jednotného trhu.

Ak budú opatrenia prijaté na národnej alebo európskej úrovni považované za nedostatočné na zabezpečenie udržateľnosti dlhu, odrazí sa to na výnosoch dlhopisov najzraniteľnejších krajín eurozóny. Ako dodala ECB, takýto vývoj sa následne môže preliať do súkromného sektora a zasiahnuť banky, ktoré už teraz čelia vysokým stratám.

Zdroj: TASR/Rádio Vlna