Poľnohospodári zisťujú rozsah škôd


Slovenskí poľnohospodári tento týždeň spustili veľký monitoring škôd.

Zdroj: shutterstock.com

Realizuje ho Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora.

Viac pre Rádio Vlna povedala hovorkyňa komory Jana Holéciová:

"Budeme zisťovať v našich regiónoch medzi našimi nielen členmi, ale aj nečlenmi SPPK do akej miery im spôsobili následky klimatických zmien straty na tohtoročnej úrode. Či už čo sa týka napr. kvality, ale aj množstva dopestovaných poľnohospodárskych plodín."

V tomto roku sa pod kvalitu a množstvo dopestovanej úrody podpíšu opakujúce sa nočné mrazy, dlhotrvajúce extrémne sucho, lokálny ľadovec a premnožená zver. Potvrdila to Jana Holéciová:

"Musíme povedať, že tieto následky klimatických zmien sa už stali takpovediac normou v poľnohospodárstve. Z roka na rok sa opakujú či už s menšou alebo väčšou intenzitou, a tak už dnes nikto nepochybuje o tom, či máme na Slovensku následky klimatických zmien v poľnohospodárstve alebo ich nemáme."

Poľnohospodárska komora vďaka monitoringu škody zráta a určí najviac postihnuté lokality a poľnohospodárske plodiny.
potom sa rozhodne čo ďalej.

Zároveň, ako potvrdila Jana Holéciová, komora je pripravená kedykoľvek diskutovať s vedením Ministerstva pôdohospodárstva SR o vytvorení rizikového fondu:

"Veľmi dôležité je, aby sme konečne po rokoch vybudovali tzv. rizikový fond, z ktorého by sa v odôvodnených prípadoch hradili následky klimatických zmien na poľnohospodársku produkciu, ale aj v rámci chovu zvierat, teda v rámci živočíšnej výroby."

Zdroj: Rádio Vlna