Európsky týždeň proti rakovine


Koná sa od 25. do 31. mája každý rok a uzatvára ho Svetový deň bez tabaku.

Zdroj: shutterstock.com

Počas tohto týždňa sa mimovládne organizácie zamerané na rakovinu, európski aj národní politici, aj široká verejnosť zapájajú do rôznych činností spojených so zvyšovaním informovanosti o prevencii rakoviny, výskume, prístupe k liečbe a komplexnej starostlivosti, a podpore onkologických pacientov.

Európsky týždeň rakoviny organizuje Asociácia európskych líg proti rakovine v spolupráci s jej členskými ligami a partnermi v celej Európe. Prizvané sú aj ďalšie verejné, súkromné a neziskové organizácie, ktoré pomáhajú propagovať informácie o aktivitách, podujatiach a publikáciách.

V roku 2020 je hlavným cieľom propagácia a dopracovanie Európskeho plánu na boj proti rakovine (#EUCancerPlan), čo je hlavný záväzok Európskej komisie v oblasti legislatívy v rokoch 2019-2024.

Liga proti rakovine sa počas siedmich dni Európskeho týždňa rakoviny
sústredí na jednu tému:

25. máj Primárna prevencia
26. máj Sekundárna prevencia
27. máj Výskum rakoviny
28. máj Prístup k liečbe
29. máj Pacienti a preživší
30. máj Infraštruktúra starostlivosti o rakovinu
31. máj Svetový deň bez tabaku

Liga proti rakovine každý deň pripraví prostredníctvom svojich komunikačných kanálov- www.lpr.sk, Facebook: LIGA PROTI RAKOVINE (LPR) a Instagram: ligaprotirakovine krátke zhrnutie k situácii na Slovensku a jej činnosti v daných oblastiach.

Informácie o činnosti Ligy proti rakovine a bezplatných projektoch pre onkologických pacientov na www.lpr.sk

Zdroj: Rádio Vlna