Vo Švédsku preverujú vysoký počet obetí v domovoch dôchodcov, viacerí sa nedostali do nemocnice


Švédi hlásia úradom prípady, keď seniorov z domovov dôchodcov odmietli odviezť do nemocnice

Zdroj: shutterstock.com

Švédsko sa na rozdiel od iných európskych štátov rozhodlo pristúpiť k pandémii koronavírusu bez výrazných obmedzení vo verejnom živote.
Napríklad školy, reštaurácie a podniky zostali vo Švédsku počas pandémie otvorené. Aktuálne sa v krajine ale rieši situácia v domovoch pre seniorov.

Domovy pre seniorov sa vo Švédsku dostali do pozornosti pre vysoké počty úmrtí na COVID-19, všíma si web Euronews.
Údaje od Agentúry pre verejné zdravie ukazujú, že takmer polovica všetkých úmrtí spojených s koronavírusom sa stala v nich.

V porovnaní so severskými susedmi Dánskom, Fínskom či Nórskom je počet obetí vo Švédsku viac ako trojnásobný.

Podľa Euronews je za tým niekoľko faktorov.
Ľudia, ktorí pracujú v domovoch dôchodcov nemajú rovnaké vzdelanie a odbornú prípravu ako pracovníci v nemocniciach.

Mnohí z nich majú tendenciu tieto pracovné miesta opúšťať a po čase sa k nim zasa vrátiť. Pracovníci domovov sociálnych služieb sa mohli tiež presúvať medzi pacientmi, ktorí mohli byť nakazení a inými, ktorí neboli.

Niekoľko Švédov sa tiež sťažovalo miestnym úradom, že starším obyvateľom v domovoch dôchodcov neposkytujú potrebnú lekársku pomoc.

Euronews uvádza aj prípad mladého páru, ktorý prišiel o strýka.
Obrátili sa na miestne úrady a aj na domov sociálnych služieb, a prosili, aby strýka poslali do nemocnice.
Pracovníci domova ho tam ale odmietli zobrať a uviedli, že ho prevezú do centra pre starostlivosť o nevyliečiteľne chorých ľudí.
Pán, ktorého neodviezli do nemocnice, o pár dní zomrel.

Zdroj: Euronews/Rádio Vlna