Pandémia Covid19 zasiahla všetkých, no v istých oblastiach to ešte viac pocítili ženy. A počas pandémie sa zvýraznili aj rodové nerovnosti.


Je to aj tým, v akých profesiách sú ženy zamestnané.

Zdroj: shutterstock.com

Ženy na celom svete tvoria viac ako 70 % zdravotníckych pracovníkov,a to aj vrátane tých, ktoré pracujú v opatrovateľských ústavoch.

Viac pre Rádio Vlna povedala Diana Nackinová z personálnej spoločnosti Grafton:

"Výrazne viac žien ako mužov pracuje v obchodoch či službách, a preto aj stagnácia a prepúšťanie v dôsledku koronakrízy ovplyvňuje viac ženských odvetví, medzi ktoré sa určite radí cestovný ruch alebo maloobchod."

Zatvorenie škôl a škôlok prinieslo do života rodičov nové výzvy a zvýšenú záťaž pre ženy - matky, ktoré v rodine v mnohých prípadoch na seba preberajú väčšinu aktivít na zabezpečenie chodu domácnosti a výchovu detí.

"Tie, ktoré mohli zostať pracovať z domu, musia svoj pracovný čas zlúčiť aj so suplovaním mimoškolských aktivít či vytváranie zmysluplného programu pre deti počas celého dňa. Avšak očakávania zamestnávateľov na podaný pracovný výkon zostal úplne rovnaký ako pred zavedením práce z domu."

A čo štát?
Pomáha nejakými príplatkami?

Vlády viacerých krajín prijali isté opatrenia, aby pracovníkov v kľúčových profesiách podporili, čo sa starostlivosti o rodinu týka. V Taliansku napríklad zaviedli „babysitter bonus“. Je vo výške 1 000 eur.
Pracovníkom v zdravotníctve má pomôcť pri tom, aby si dokázali zabezpečiť starostlivosť o dieťa počas neprítomnosti doma. Diana Nackinová dodala:

"Čiastočnej pomoci sa dostalo doktorkám, sestričkám a ďalším zdravotníckym pracovníkom aj na Slovensku, keď niektoré samosprávne kraje a nemocnice otvorili pre ich deti škôlky. Príplatok na starostlivosť o deti však nepovažujeme úplne za kompletné riešenie situácie, nakoľko nie sú plošne otvorené zariadenia, ktoré by takúto starostlivosť poskytovali. Zároveň by sme sa mali pripraviť aj na to, že pandémie podobného rozsahu sa môžu objaviť aj v budúcnosti."

Zdroj: Rádio Vlna