Od 1. júna tohto roka sa majú otvoriť materské a základné školy.


Čo ale v prípade, ak rodičia nepošlú deti do školy? Môžu ďalej poberať OČR?

Zdroj: shutterstock.com

To, že sa môžu otvoriť od 1. júna tohto roka materské a základné školy, neznamená pre rodičov automatické ukončenie pandemického ošetrovného, teda OČR.

Navyše, niekedy to nemusí byť len o rozhodnutí rodičov. Niekedy dieťa do škôlky nemusí nastúpiť aj z kapacitných dôvodov.

Rodičia detí, ktoré v júni do škôl a škôlok nenastúpia, a títo rodičia s nimi zostanú doma, môžu dávku poberať naďalej. Musia však na konci mesiaca Sociálnej poisťovni poslať vyplnený formulár.
Ide o formulár - Čestné vyhlásenie k žiadosti o ošetrovné.

Ako majú takýto formulár rodičia vyplniť?

Treba v ňom vyznačiť dni, počas ktorých sa o dieťa starali, a za ktoré si uplatňujú nárok na dávku.

Školy budú ale môcť byť otvorené len pre prvé až piate ročníky.

Pre ostatné skupiny, teda napríklad pre rodičov detí do 16 rokov, ktorým nárok na pandemickú OČR potvrdil pediater, sa nič nemení.

Čiže takýmto rodičom OČR pokračuje ďalej?

Áno, pandemická OČR im pokračuje, ak sa naďalej musia celý deň starať o dieťa či dospelú osobu.
Zostáva im ale aj povinnosť posielať Čestné vyhlásenie k žiadosti o ošetrovné s vyznačením dní, za ktoré si uplatňujú nárok na pandemickú dávku.

Na konci mesiaca toto vyhlásenie musia posielať príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne.

Zdroj: Rádio Vlna/TASR