Vedia KRAVY medzi sebou komunikovať o svojich pocitoch?


Všetko potvrdil výskum z Austrálie, ktorý dokázal, ako to v skutočnosti naozaj je.

Zdroj: shutterstock.com

Výskum vedcov z Austrálie preskúmal presnejšie 333 vokálnych nahrávok kráv. Počas tohto výskumu zistili, že kravy medzi sebou vedia komunikovať o tom, ako sa v skutočnosti cítia.

Kravy majú jedinečné a ojedinelé hlasové vlastnosti. Výšku svojho hlasu menia podľa svojich emócií, ktoré prežívajú.

V rámci stáda si vytvárajú svoje individuálne identity. Vedci ďalej potvrdili, že každá krava má rozpoznateľný hlas. Pomocou neho si udržiavajú kontakt so stádom.

Záver je taký, že krava je veľmi vnímavý tvor. Vie vyjadriť svoje nadšenie, vzrušenie, strach či záujem.

Nie je to fascinujúce?